Nájem a služby

Cena za pobyt v Senzionu je rozdělena na fixní částku, ze které je hrazen nájem apartmánu a na částku, která pokrývá náklady na základní služby.

Vedle těchto plateb je nutné počítat se zálohami na spotřebu energií v apartmánech i ve společných prostorech. Ceny energií jsou účtovány dle aktuální spotřeby každého nájemníka. Každý byt je vybaven individuálním elektroměrem, vodoměrem a podružným měřením spotřebovaného tepla. Skutečnost se může lišit podle individuálních potřeb seniorů. Skutečné náklady pak jsou jednou ročně vyúčtovány a v případě přeplatků je záloha individuálně snížena nebo naopak. Náklady na osvětlení, vytápění a spotřebu vody ve společných prostorech jsou rozpočítány mezi jednotlivé nájemníky opět dle aktuální spotřeby.

Podrobné informace o cenách obdržíte na písemné vyžádání na adrese rezervace@senzion.cz

Doplňkové služby
Doplňkové služby jsou hrazeny dle aktuálního ceníku dodavatelů.
www.sumperk.charita.cz
www.pontis.cz